edukacja globalna w podstawie programowej

Gdyby Pluton był planetą, a przez 70 lat tak było, to nowy, większy świat odkryty na obrzeżach, tez powinien zostać uznany za planetę.Nowoodkryta planeta jest około 5% większa, niż Pluton i prawdopodobnie jest zbudowana z takich samych składników, jak on. Jest bardzo podobna do Plutona i posiada księżyc, który okrąża ją w ciągu 16-17 dni. Religia i wiara Także Pluton ma księżyc, więc można o nich myśleć, jak o bliźniaczych planetach. Nowy obiekt został nazwany Eris, od greckiej bogini niezgody, chaosu i nieporządku. Jak się później okazało, imię to było całkiem adekwatne, bowiem odkrycie to wywołało burzę w społeczności astronomicznej. W ten sposób rozpoczęły się gorące dyskusje nad definicją planety. Zadawano sobie pytanie, czy nowy obiekt powinien zostać uznany za 10 planetę, czy obiekty wielkości Plutona powinny zostać całkowicie przewartościowane. Sprawę poddano pod glosowanie i po raz pierwszy zdefiniowano pojęcie planety. Nie rozważono ponownie statusu Plutona, ponieważ nie dowiedziano się o nim niczego nowego, co miałoby go uczynić mniej interesującym, ale temat ten poruszono, bo dowiedziano się o istnieniu innych obiektów na granicy naszego układu słonecznego.

Początki życia na ziemi

Pierwszymi stworzeniami na Ziemi były organizmy o bardzo prostej budowie. W ciągu milionów lat uległy one przemianom, czyli przeobraziły się w nowe formy. Proces ten nazwany został ewolucją. Pierwszym uczonym, który wyjaśnił, na czym polega proces ewolucji. Religia i wiara Wszystkie najstarsze znalezione skamieniałości to niezwykle proste organizmy. Skamieniałości wysoko zorganizowanych zwierząt występują w o wiele młodszych skałach. Sugeruje to, że organizmy nie pojawiły się na ziemi wszystkie od razu, lecz pojawiały się stopniowo. Wszyscy przedstawiciele danej grupy mają coś wspólnego. Im więcej cech wspólnych ich łączy, tym bliżej są spokrewnione. Największe grupy noszą nazwę królestw. Mniejsza grupa to gatunek. Zwierzęta należące do jednego gatunku są bardzo podobne do siebie i mogą się w wzajemnie krzyżować. Naukowcy każdemu gatunkowi rośliny czy zwierzęcia nadali specjalną nazwę. Stanowi ona często dodatkowy opis gatunku.

Nowe życie

Wszystko, co żyje zbudowane jest z maleńkich jednostek zwanych komórkami. Głównym budulcem komórek są białka. Naukowcy nie są pewni jak substancje chemiczne rozpoczęły kształtowanie organizmów. Być może pierwsze komórki powstały w morzach. Możliwe jest też, że białka zlały się ze sobą i w miarę ochładzania utworzyły drobne komórki. Religia i wiara Pierwsze żywe organizmy zbudowane były z pojedynczej komórki. Przypominały trochę bakterie. Miliony lat później niektóre z nich zaczęły wykorzystywać światło słoneczne i wodę do produkcji energii. Proces ten nosi nazwę fotosyntezy i posługują się nim wszystkie rośliny. Najwcześniejsze dowody życia na ziemi pochodzą od skamieniałości zwanych stromatolitami, zawierającymi pozostałości po dużych koloniach sinic. Niektóre liczą sobie 3,5 miliona lat. Najwcześniejsze są ślady pozostawione na dnie morza przez robaki. Pierwsze zwierzęta miały miękkie ciała, nie zachowane w stanie kopalnym. Bardzo rzadko można spotkać skamieniałości samych zwierząt.