psychiatra Sosnowiec

Rodzice powinni również wiedzieć, że młody człowiek odczuwa stres przed przyszłością jak i przed światem i jego zagrożeniami. Często nie zdają sobie z tego sprawy, ignorując obawy dziecka. Trzeba pamiętać, że każda zmiana, nawet ta pozytywna – narodziny brata lub siostry, wycieczka, urodziny lub imieniny, święta czy przeprowadzka do nowego domu – może być stresująca dla dziecka. Zmiany w życiu dziecka powinny być dokonywane stopniowo, powoli i nie powinno ich być za dużo w danym okresie. Niekiedy, choć rzadko pewne sytuacje stresowe mogą mieć czasami pozytywny wpływ. Sytuacje stresowe mogą stać się przyczyną fobii szkolnej. Jest to fobia sytuacyjna, ponieważ uczeń odczuwa stres nie przed szkołą –jako instytucją, ale przed różnymi sytuacjami, które w niej mają miejsce. Pamiętać należy, że sytuacje stresowe mają różne natężenie i różnie wpływają na zachowanie dzieci. Niektóre sytuacje dla jednego dziecka będą bardzo stresujące, a dla innego mniej. Niekiedy mogą one mieć pozytywny wpływ i mobilizować do nowych działań i zadań. Jednak jak wynika z wyżej wymienionych, wiele sytuacji ma wpływ negatywny na dziecko. Rodzice i nauczyciele powinni nauczyć się rozpoznawać stres u dzieci i podpowiedzieć im jak mają sobie z nim radzić. Potrzeby człowieka
Potrzeby, miłość, bezpieczeństwo. Każdy człowiek, aby móc normalnie funkcjonować musi zaspokoić swoje potrzeby. Każdy człowiek ma jakieś potrzeby. Są one różne i zależą od wielu czynników np.,. od płci, od wieku, od rodzaju i cech charakteru.

Potrzeba
Czym jest potrzeba? Jak ją zaspokoić? Jak jest to możliwe? Każdy człowiek posiada jakieś mniejsze lub większe potrzeby, które powinien zaspokoić, aby moc normalnie funkcjonować i współżyć w społeczeństwie, w jakim się znajduje i w którym żyje od tak Weilu lat. Czym jest, zatem potrzeba? Potrzeba jest to najkrócej mówiąc świadomość braku czegoś. Możemy potrzebować niemal wszystkiego, niektóre potrzeby sa trwałe a inne nie, na niektóre pogrzeby zwracamy szczególną uwagę a na inne niestety mniej, na innych skupiamy niemal się całkowicie a inne pomijamy. Aby człowiek czuł się w pełni szczęśliwy oraz spełniony powinien spełnić wszystkie swoje potrzeby zarówno te [podstawowe jak i te, które z pozoru wydają się zbędne i niepotrzebne. Potrzeby ma każdy człowiek. Nie urodził się jeszcze ktoś, toby mógł powiedzieć, ze Ne posiada żadnej [potrzeby. Jest to po prostu niemożliwe nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Jak możemy zaspokoić swoje własne potrzeby? W jaki sposób to się stanie i co zaliczamy do tych potrzeb?