Leczenie nerwicy i depresji, Warszawa

Sytuacje stresowe mają miejsce nie tylko w szkole, ale również w środowisku rodzinnym. Zapewne dla wielu dzieci bardzo stresującą sytuacją rodzinną są różne konflikty. Jednak najbardziej stresujące dla dziecka w każdym wieku są konflikty między rodzicami. Dziecko boi się krzyków, wybuchu złości, agresji, przemocy słownej czy fizycznej. Dorośli powinni wiedzieć zatem, że każda kłótnia między nimi, której świadkiem jest dziecko wywołuje stres. Zdarzają się również konflikty między rodzeństwem, kolegami, przyjaciółmi, sąsiadami, i one także wywołują stres, jednak są one krótkotrwałe i lżej przeżywane niż konflikty między rodzicami. Powody do stresu
Sytuacje stresowe uczniów w szkole i środowisku rodzinnym obecne są niemal każdego dnia i nic, ani nikt tego nie zmieni, można tylko nauczyć się z nim sobie radzić. Pamiętać trzeba też, że stres może być powodowany poczuciem bezradności. Człowiek bezradny nie potrafi wybrnąć z wielu, nawet prostych sytuacji, a czasem nawet Nie próbuje, gdyż uważa, że jego postępowanie i tak niczego nie zmieni. By dziecko nie stało się bezradne, powinno już od najmłodszych lat mieć możliwość podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności i konsekwencji. Podobnie jak w przypadku zmian, które następują w szkole, również zmiany zachodzące w środowisku rodzinnym, nawet zmiany na lepsze, są stresujące. Zmianą najbardziej stresującą w życiu człowieka jest śmierć osób najbliższych, choć małe dzieci częściej mówią o śmierci swego ulubionego zwierzątka. Być może dlatego, iż doświadczyły już utraty zwierzątka, a nie spotkały się ze śmiercią bliskich. Wiele dzieci doświadcza stresu wynikającego z poczucia zagrożenia sytuacją rozpadu bezpiecznego świata z powodu rozwodu lub ciężkiej choroby któregoś z rodziców.

Utrata bliskiej osoby
Stres związany z utratą jednego z rodziców – rozwód jest wyjątkowo stresujący, gdyż często dzieci przyjmują odpowiedzialność za tę sytuację i zmagają się nie tylko z bólem po rozstaniu rodziców, ale także z poczuciem winy. Niekiedy właśnie dzieci uważają, że to z ich winy rodzice się rozwodzą. Mówiąc o rozwodzie należy przygotować dziecko na to, że każde z rodziców może ułożyć sobie życie „od nowa” z kimś innym. Dziecko może nie akceptować „nowego” tatusia czy mamusi i w różny sposób okazywać swój stres związany z tą sytuacją. Najczęściej uczucia te będą wyrażane poprzez bunt, złość i gniew. Dziecko będzie robiło wszystko wbrew woli ojca czy matki i na złość im. Nie należy mówić źle o drugim rodzicu i buntować przeciw niemu dziecka, gdyż będzie ono dodatkowo zestresowane nie wiedząc co myśleć i które z nich mówi prawdę i czy może ich jednakowo kochać. Dziecko powinno mieć stały kontakt z obojgiem rodziców, co ułatwi mu przystosowanie się do nowej sytuacji, a co za tym idzie zminimalizuje stres.