Odpowiedzi ustne

Dla wielu uczniów bardzo stresujące są odpowiedzi ustne, gdyż spowodować mogą strach nie tylko przed udzieleniem błędnej odpowiedzi, czy złą oceną, ale również reakcją nauczyciela i kolegów. Jest to pewnego rodzaju prezentacja, występ przed nauczycielem- publicznością- uczniami, którzy swoje oceny mogą przedstawić w przykry sposób: poniżenie, wyśmianie, lekceważenie- zachowania, które są bardziej bolesne niż zła ocena. Powodem stresu mogą być też wydarzenia takie jak: obserwacja nauczyciela, zakaz opuszczania miejsca czy duża liczba osób. Inną sytuację stresową stanowi przeciążenie, nadmierne wymagania czy zbyt duża ilość materiału do przyswojenia. Nauczyciele swój przedmiot traktują za najważniejszy, a nie przejmują się innymi. Nie zastanawiają się jaki stres przeżywa dziecko, chcąc być dobrze przygotowane do wszystkich zajęć. Uczeń boi się, że nie nauczy się wszystkiego, bo braknie mu czasu lub nie zapamięta tego, czego się uczył. Często tak się zdarza i idzie nieprzygotowane na niektóre zajęcia, bojąc się by nie zostać wywołanym do odpowiedzi.

Zadania domowe
Zadania domowe także są bardzo stresujące dla ucznia, wielokrotnie są one za trudne albo jest ich zbyt dużo do wykonania i uczeń sam nie potrafi sobie z nimi poradzić. Postęp techniki może również być przyczyną sytuacji stresowej. Nauczyciele nie zawsze biorą pod uwagę to, czy uczeń ma możliwość korzystania z komputera i zadają prace, do których wykonania komputer jest niezbędny. Niekiedy do powstawania sytuacji stresowych dla ucznia przyczyniają się nauczyciele. Zdarza się, że wyśmiewają i poniżają swych wychowanków, jakby nie zdawali sobie sprawy, że przez takie postępowanie dziecko traci do nich i innych nauczycieli zaufanie, a także motywację do nauki i wiarę w siebie. Uczeń przed każdą lekcją z takim nauczycielem odczuwa silny stres. Omawiając sytuacje występujące w szkole, należy zwrócić uwagę na rywalizację między uczniami, również nierzadko stwarzaną celowo bądź nieumyślnie. Rywalizacja dotyczy nie tylko nauki, czy sportu, ale także o akceptację kolegów, przynależność do grupy i pozycję wśród rówieśników. Żadne dziecko nie chce być osamotnione, chce mieć przyjaciół. Uważa się, że odrzucenie jest najboleśniejsze spośród wszystkich kar.

Stres spowodowany jakąś zmianą. Inną sytuacją stresową w życiu ucznia są różnego rodzaju zmiany np. zmiana nauczyciela, klasy, czy szkoły. Również w środowisku rodzinnym są obecne zmiany i są one równie stresujące. Takie sytuacje mogą zagrażać uczniowi niemal codziennie, bo każdy egzamin, test, odpowiedź, nowa wychowawczyni, nowy uczeń, czy nawet wycieczka, to w pewnym sensie jakaś zmiana. Pamiętać przy tym należy, że nawet zmiana pozytywna stać się może przyczyną stresu.