wiedza i edukacja

Po rozszerzeniu się orbit Jowisza i Saturna, cały układ planetarny uległ destabilizacji.wzajemne oddziaływanie dynamiczne z olbrzymim przyspieszeniem wypchnęły Urana i Neptuna na zewnątrz, aż na obrzeża naszego układu słonecznego, gdzie spotykały się z lodowymi obiektami. Religia i wiara Mają w sobie dużo pierwotnego gazu, lecz dodatkowo, w trakcie formowania się żebrały także duże ilości składników lodowych i skalnych; w konsekwencji, mimo, że mają otoczkę z wodoru i helu, a także pewną ilość metanu, azotu i innych składników, mają w swoich wnętrzach także dużą ilość lodowej materii. Te lodowe wnętrza spowodowały, że niektórzy nazywają Urana i Neptuna lodowymi olbrzymami. Jednak wyobrażenie sobie ich, jako kul stałego lodu, po którym astronauta mógłby chodzić nie jest poprawne. Wysłana sonda lub kosmonauci mieliby sporo problemów, ponieważ planety nie mają stałej powierzchni, na której można by wylądować. Można napotkać Male, kamienne jądro w centrum tych planet, lecz ciśnienie, jakiemu byliby poddawani, zgniotłoby ich. ciśnienie na Uranie jest miliony razy większe, niż w naszej, ziemskiej atmosferze.

Tajemnicza planeta

podczas, gdy inne gazowe olbrzymy mają różne gwałtowne zjawiska pogodowe, Uran wydaje się być względnie spokojny.Naukowcy sądzą, że wiedzą, dlaczego na Uranie panuje spokój. jest on wyjątkiem wśród gazowych olbrzymów z tego powodu, że nie powiada wewnętrznego źródła ciepła. Religia i wiara Jowisz, Saturn i Neptun posiadają ogrzewanie, pochodzące z głębi planety i to podtrzymuje cyrkulację w atmosferze i wyjaśnia, dlaczego widzimy wiele struktur o kształcie pasów, charakterystycznych dla tych trzech planet. Uran nie ma takiego wewnętrznego źródła ciepła, ale chwalebny jest sposób jego odkrycia w 1781 roku. Wtedy widziano 6 planet gołym okiem, ale też i wtedy po raz pierwszy spojrzano na Urana przy pomocy teleskopu. odkrycie Urana było niezwykle znaczące w historii ludzkości, ponieważ była to pierwsza planeta, odkryta za pomocą teleskopu i pierwsza planeta, o której nie wiedzieli starożytni. w latach siedemdziesiątych dokonano kolejnego, niesamowitego odkrycia, gdy wycelowano teleskop w kierunku Urana. zaobserwowano twory w postaci pierścieni, które dotychczas znane były tylko u Saturna. z pewnością, planeta ta kryje jeszcze wiele niespodzianek, które człowiek ma szansę poznać z upływem lat.