psychoterapia Bydgoszcz

Solidarność jest cechą, która przyczynia się do istnienia ruchów społecznych. Jest ich nieodłącznym elementem. Entuzjastki to pierwsza grupa kobiet feministek, działająca w Polsce, która miała siłę przebicia do ludzi. Entuzjastki to grupa feministek, która działała w XIX wieku na terenie Warszawy. Miały one sprecyzowany program działania, którego ściśle się trzymały, gdyż nie chciały, aby mężczyźni dłużej manipulowali ich życiem. Kobiety walczyły między innymi o to, aby móc aktywniej działać w publicznym życiu oraz móc się realizować i robić karierę. Dlatego właśnie celem do tego okazała się niezależność ekonomiczna oraz przede wszystkim edukacja. W tamtejszych czasach były to elementy praktycznie niedostępne dla kobiet. Dlatego właśnie kobiety należące do entuzjastek stały się publicystkami, prowadziły działalność polityczną oraz edukację. Odważyły się również prowadzić działalność konspiracyjną, gdyż działały również w służbie narodu, co nie szło oddzielnie od emancypacji. Ich nazwa pochodzi prawdopodobnie od ich usposobienia, gdyż były one bardzo towarzyskie i przyjacielskie, traktowały siebie jak siostry. Był to owego czasu ruch kobiecy, bardzo nowoczesny. Chciały mieć pełne prawa społeczne, polityczne i obywatelskie, takie, jakie mieli mężczyźni.

Pacyfizm
Pacyfizm jest jednym z najbardziej znanych nam ruchów społecznych w całej historii. Wielu jest jego zwolenników. Pacyfizm był ruchem na tle społecznym oraz politycznym. Jego zwolennicy opowiadali się za pokojem, natomiast przeciwstawiali się wojnom. Nieważne dla nich były przyczyny wojen, ale nie tolerowali oni nawet samych przygotować do wojny. Dzisiaj pacyfiści chcą, aby ustanowiono trwały pokój pomiędzy wszystkimi narodami. Pragną, aby wszelkie konflikty pomiędzy państwami rozwiązywane były bez używania przemocy i sił zbrojnych, a więc zgodnie z ustanowionym międzynarodowym prawem. Każda z rodzaju wojen jest potępiana, czy to narodowowyzwoleńcza, czy też obronna lub agresywna. Pacyfizm był skutkiem ubocznym powstałych wojen, gdyż pojawił się, choć nie w pełnej postaci, w starożytnej Grecji. W czasach współczesnych ruch pacyfistyczny kojarzy się ludziom z hippisami. Został on ponownie spopularyzowany w XX wieku przez tę właśnie grupę. Pojawił się na nowo w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Amerykanie atakowali bez przyczyny Daleki Wschód. Zdarzało się nawet, że pacyfiści palili wojskowe książeczki i stawiali opór pójściu do wojska.

Legalizacja pedofilii
To ruchy społeczne, które dla większości z nas są niedopuszczalne, ale jednak znajdą się też jej zwolennicy. Pedofilia jest przestępstwem. Jednak pojawiły się organizacje, które uważają, że należy ją zalegalizować. Dążą one do zmian w prawie oraz społeczeństwie, aby zmienić również podejście ludzi do pedofilii. Najważniejszym celem ruchu jest akceptacja faktu, że istnieje pociąg seksualny dorosłych do dzieci. A co za tym idzie, również do kontaktów seksualnych między nimi. Jednym z celów jest również obniżenie wieku, który zezwala na kontakt fizyczny między ludźmi. Najczęściej do organizacji tej należą sami pedofile, którzy dla swoich celów tworzą specjalne stowarzyszenia. Organizacje znane znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych oraz Holandii. Pedofilia uznana jest za chorobę i nie podlega zmianie prawa. Pierwsze ruchy tego typu pojawiły się w latach pięćdziesiątych. Ich członkowie uważają, że można mieć kontakty seksualne z osobami w okresie dojrzewania. Osoby, które uważają się za pedofilów namawiane są do porozmawiania o swoich potrzebach oraz do przyłączenia się do organizacji. Ale to zawsze pozostanie łamaniem prawa.