psychoterapia lublin

Niedostosowanie społeczne określić można jako postacie, jakby poszczególne punkty, według których określić można częstotliwość niedostosowania. Po pierwsze wczesnymi objawami mogą być ucieczki z domu czy ze szkoły, a także picie alkoholu. Niestety w późniejszych czasach dziecko może zacząć kraść, a także mieć objawy chociażby histeryczne czy kompulsywne. Niedostosowanie społeczne może objawiać się także gwałtownymi reakcjami dziecka, które co więcej są nieadekwatne do bodźców. Dziecko może się także wdawać w bójki, a także być bezczelnym. Oprócz takich zachowań względem innym osób, dziecko czuje się zagubione, często ma stany depresyjne, a także jest zamknięte w sobie. Nie kontaktuje się z otoczeniem. Niestety bardzo często reaguje spontanicznie, co w większości przypadków może sprawić problem, gdyż reakcja taka bywa natychmiastowa, a co za tym idzie – bez przemyślenia. Dziecko może być nie tylko agresywne czy impulsywne, ale wyróżniać się może także brakiem poczucia obowiązków moralnych a nawet prawnych. Zwykle jest egoistyczne.

Przyczyny niedostosowania społecznego
Różne są przyczyny niedostosowania społecznego. Jakie są przyczyny niedostosowania społecznego? Zwykle wyróżnia się dwa aspekty przyczyn – ogólne oraz indywidualne. A zatem przyczyny doszukiwać się można na pierwszy rzut w środowisku domowym. Przede wszystkim przyczyną mogą być warunki kulturalne oraz materialne domu dziecka, ale i także jego atmosfera czy to, jakie relacje łączą rodziców. Wiadomo bowiem, że alkoholizm czy awantury mogą mieć wpływ na rozwój niedostosowania. Kolejnym czynnikiem określanym jako jednym z przyczyn niedostosowania stało się środowisko szkolne – a w tym stosunek nauczyciela do dziecka i na odwrót ale i także to, jakie stosunki łączą dziecko z rówieśnikami. Ostatnim już powodem niedostosowania okazują się być przyczyny tak zwane środowiskowo – wrodzone, a w nich to, jak rozwijało się życie płodowe matki a także to, w jaki sposób przeprowadzony został moment narodzin. Jest bardzo wiele czynników, które mogły mieć wpływ na niedostosowanie, jednak należy pamiętać o tym, aby nie przekreślać tego typu człowieka.

Znajomość ludzi niedostosowanych
Czy znamy jakichś ludzi niedostosowanych? Jeśli zastanowilibyśmy się chociażby przez kilka krótkich chwil, to czy potrafilibyśmy powiedzieć o jakiejś osobie, którą znamy, że jest ona niedostosowana społecznie? Nie chodzi tutaj bynajmniej o żadnego rodzaju ubliżanie takiej oto osobie, ale jedynie o stwierdzenie tegoż właśnie typu i rodzaju. Być może nawet stwierdzenie faktu występowania jakiejś dolegliwości będzie jednocześnie początkiem procesu leczenie i terapii dla takiej właśnie osoby będącej w takiej właśnie bardzo konkretnej sytuacji? To pytanie pozostawmy na razie bez odpowiedzi. Chodziło w tym wszystkim właściwie tylko o to, aby być świadomy, że nie chodzi w tym wszystkim o jakiegoś rodzaju bycie nieuprzejmym i inne tego typu kwestie – a jedynie o próbę dotarcia do prawdy i pomoc danej osobie. Gdybyż nie o to miało chodzić w tym wszystkim, to o cóż miałoby chodzić? Przecież pomoc i leczenie połączone z terapią jest i są rzeczami naprawdę niezwykłymi w takich właśnie konkretnych przypadkach z naszego codziennego trybu życia.